logo


Sabiana strålevarmetak

Strålevarmetak er godt egnet i rom med stor takhøyde, slik som industrihaller, hangarer, sportshaller, verksteder, bilforretninger og lignende. Brukere erfarer ofte at strålevarme gir varme der det skal være varme, noe man ikke alltid erferer med annen type oppvarming. Et eksmepl kan være der man kjører en eller flere kalde biler inn i et varmt lokale. Bilene trekker til seg den varmen de kan og det blir kaldt for de som oppholder seg der. Slike ubehag erfares vanligvis ikke der det er strålevarmetak.

Strålevarmetak i en hangar

Strålevarme vil ikke absorberes av romluften, men den vil passere uhindret inntil den treffer rommets indre flater. Slik sett vil den kunne reguleres raskt og man vil føle varme allerede før rommet rekker å bli varmt.

I rom med lav takhøyde og der det er samlet mange mennesker, vil strålingen kunne føles ubehagelig dersom temperaturen ikke er regulert tilstrekkelig ned. Da strålevarmetak avgir 70-75% av sin varme ved stråling, krever dette en viss temperatur i forhold til størrelsen for å kunne avgi nok effekt. Systemene egner seg derfor best i høytempererte systemer med høyde i taket. Intensiteten kan oppleves som ubehagelig dersom takhøyden er lav.

ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN