logo


Sikkerhetstermostat

sikkerhetstermostat

Til bruk i anlegg hvor man ønsker å begrense turvannstemperaturen ut fra samlestokken. Strømmen til pumpen blir brutt hvis temperturen i røret overstiger valgt verdi på sikkerhetstermostatens ratt.

Sirkulasjonspumpen kobles gjennom sikkerhetstermostaten, og bryter strømmen til sirkulasjonspumpen hvis termostaten slår ut. Strømmen gjeninnkobles automatisk hvis temperaturen synker.

Vi leverer sikkerhetstermostater for to typer installasjon; installasjon av termostat direkte på røret eller med væskefylt følerelement i kobber. Elementet er plassert slik at det stikker ut bak sikkerhetstermostaten.

ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN