logo


Shuntgrupper

ttm-hus-liten

En shuntgruppe fungerer som blandepunktet i et vannbårent varme- eller kjøleanlegg, med en eller flere kretser hvor temperatur og vannmengde til utstyret reguleres. Ved å installere en shuntgruppe mellom primær- og sekundærkretsen kan systemvæsken blandes og reguleres til riktig mengde og temperatur.


Selvstendige shuntgrupper

Multimix og Varimix er begge kompakte og selvstendige shuntgrupper som kan fordele varme til flere soner med ulike temperaturer, eksempel til et varmeanlegg med gulvvarme, snøsmelt og radiatorer. Ved hjelp av den hydrauliske separatoren kan de ulike sonene skilles fra hverandre. Med egnede soneventiler og elektronisk kontroll kan f.eks. den ene kursen brukes til kun varme, mens en annen til varme/kjøling. Det er også mulig å ha én krets for varmtvann, mens den andre er dedikert til oppvarming.


Fordelershunter

Fordelershuntene Combimix, Varitherm og Unimix, er aktuelt å benytte i anlegg hvor man kombinerer høytemperatur på primærside og redusert temperatur på sekundærside. Et eksempel er anlegg hvor man benytter seg av både radiatorer og gulvvarme.


Prefabrikkert shuntgruppe – Shuntopac

TTMs Shuntopac er utstyrt med 2- eller 3-veis shuntventil som reglerer vannmengden og temperaturen som tilføres systemet fra primærkretsen. Vannmengde og trykkfall balanseres ved hjelp av en eller flere innreguleringsventiler. Den innebygde sirkulasjonspumpen opprettholder vannmengden på sekundærside.

For å forhindre uønsket energioverføring mellom shuntgruppens primære og sekundære krets utstyres shuntgruppen med varmelås, eventuelt kjølelås, i termisk utførelse.

 
ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN