logo


Innreguleringsventiler

For å oppnå ønsket temperatur og et godt inneklima må varmeanlegget få en kontinuerlig tilførsel av energi slik at man kompenserer for byggets varmetap. Ved å innregulere anlegget utbalanserer man hydroniske skjevheter og sikrer riktig vanngjennomstrømning og avgitt effekt på alle varmegivere.

Innreguleringsventilene våre gjør innregulering nøyaktig og enkel. Ventilene er for vann eller gass i varme- og kjøleanlegg.


Statisk innreguleringsventil

Det finnes flere typer ventiler, både med fast eller variabel måleblende. Når man benytter ventiler med fast måleblende må man være ekstra påpasselig med at ventilen tas ut etter riktig mengde og motstand. Dette fordi måleblenden ikke påvirkes av hvor spindelen og rattet står i forhold til ventilsetet, og man kan risikere at det ikke registreres noe over måleniplene.

Innreguleringsventil med fast måleblende

 • ► Låsbart ratt som kan stenges og åpnes til låst posisjon.
 • ► Krever mer presis prosjektering og rørlegging.
 • ► Lett å innregulere og å utføre målinger på.

Innreguleringsventil med variabel måleblende

 • ► Låsbart ratt som kan stenges og åpnes til låst posisjon.
 • ► Fleksibel ved prosjektering og dimensjonering.
 • ► Mer tidskrevende å innregulere enn med fast måleblende.

Terminalventil med variabel måleblende

 • ► Innreguleringsventil med aktuator for soneregulering, som styres av f.eks. en romstermostat.
 • ► Variabel måleblende.
 • ► Stillbar Kv-verdi der ventilåpningen stilles med nøkkel.

Dynamisk innreguleringsventil

En dynamisk innreguleringsventil vil justere seg selv når trykkforholdene i anlegget endres. Dette skjer når varmepådrag endres, eller toveis- og treveisventiler åpner og stenger løp. Dynamiske innreguleringsventiler egner seg derfor godt ved mengderegulerte anlegg der variasjoner i trykk er vanlig. En slik ventil begrenser altså trykket i en spesifisert krets av anlegget når dette øker grunnet trykkoverskudd som kommer fra andre kretser i anlegget.

 • ► Enkel og hurtig innregulering.
 • ► Problemfri etterjustering.
 • ► Stor fleksibilitet ved eventuelle endringer av systemet.
 • ► Færre innreguleringsventiler.
 • ► Ventilinnsats kan byttes ut for å tilpasses eventuelt nye mengder.
 • ► Måler kun differansetrykket over ventilen. Er differansetrykket over minimum, garanteres vannmengden med avvik på +/- 10 %.

Et godt eksempel på hvor man kan benytte dynamiske innreguleringsventiler er i tekniske sentraler. Vi leverer teknisk sentraler med flere type moduler.


Måleapparat

vir_koffert_liten

Måleapparat fra VIR, leveres i koffert med kabler, lader, software og instruksjoner.

Måleapparatet kan lese av innreguleringsventiler hos mange forskjellige fabrikanter: Broen, Cimberio, Comap, Danfoss, Esbe, Heimeier, Herz, Honeywell, Oras, Oventrop, Quitus, TA Hydronics, Tiemme og VIR

 

Se innregulering på «Nedlastninger» for utfyllende dokumentasjon.

Last ned Android app for mobil her.

 
ABK-Qviller AS, avdelingskontor Tønsberg

Web: D-SIGN